Dr. Aisha Gaddafi a scris o carte „Prințesa Păcii” Aïcha Kadhafi Princesse de la Paix – Princess of Peace – الأميرة للسلام أميرة السلام عائشة القذافى “Tată, eşti la fel de pur ca rugăciunea zorii … Tu ai modelat istoria noastră, ne-ai învăţat cum se rupe lanţul de înjosire, şi ai acordat atributele de mândria noastra

Dr. Aisha Gaddafi cu ocazia Zilei Internaţionale a Păcii Hana.

“Bine ati venit!!!!

Vă urez bun venit pe teritoriul nostru, aş dori să urez bun venit tuturor pacifiştilor din lume, care sunt asociate cu această zi.

Permiteţi-mi să vă invităm, să respectem un minut de reculegere în memoria martirilor noştri, care au fost ucişi de către duşmanii de pace … vreau azi să se confrunte cu aceasta casa de rezistenţă care a văzut copilăria mea rupte , unde au jefuit şi ucis-mă de jucariile mele şi visele mele.

De douăzeci de ani, m-am trezit în această casă, cu sunetul de bombe şi rachete, precum şi strigătele de fratii mei si imi aduc aminte de tatăl meu, care a scandat cu o voce tare şi imperturbabil, în rezonanţă colţuri ale casei: Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar (Dumnezeu este Mare).

Nu uitam memoria si istoria. Noi încercăm acum să ne vindecam şi extindem mâinile noastre celor care ne-au alaturat in seara asta ca sa exercitem împreună banner-ul de pace, lozinci de “Da pentru pace, nu, distrugere , şi propaganda, ci dialog. Ne rugăm la Dumnezeu că fiecare flacără sa fie benefică pentru toate prospeţimile de la cel mai mic din lume. “

Observaţii de către preşedintele Comitetului Executiv al Proiectului Gaddafi pentru tineret, copii şi o femeie din Africa

“Iniţiativă umanitară lansată de liderul Muammar Gaddafi (Proiectul Gaddafi pentru tineret, copii şi o femeie din Africa) atestă la adâncimea şi relevanţa a viziunii filosofice care însoţeşte preocupările şi aspiraţiile oamenilor, fără excluderi sau discriminare bazată pe rasă, sex, culoare, cultură sau religie, obiectivul final de a realiza dezvoltare, prosperitate şi bunăstare a popoarelor de pe continentul african.

Acest proiect se concentrează pentru atenţia asupra componentelor cheie ale continentului, şi anume, copii şi femei. Într-adevăr, obiectivele copiilor, prin înfiinţarea de fundaţii şi fundaţii solide pentru a asigura viitorul Africii, în perspectiva de o dezvoltare şi o revigorare generală şi constantă, pentru generaţii. Proiectul are ca scop declarat, de asemenea, la femeia africana care este singura, jumătate din societate şi naştere şi educă a doua jumătate.

Acest proiect, în plus, două treimi din locuitorii de pe continentul african, şi anume, tinerii, în scopul de a asigura supravegherea lor, cu acest proiect, pentru a le garanta un viitor luminos, prin intermediul cea mai bună utilizare a energiilor latente lor, şi soluţionarea lor neclintită şi determinarea de a realiza cel Mare Uniunii Africane. Succesul acestui proiect umanitar şi civilizaţie scară implică potenţialul de mobilizare şi combinaţia şi contribuţia la eforturile de a face de toate organizaţiile, asociaţiile şi structurile societăţii civile, atât la nivel naţional şi Africa pe plan internaţional. “

Dr. Aisha Muammar Gaddafi

Catedra de Comitetul Director al Proiectului Gaddafi pentru tineret, copii şi o femeie din Africa.

Discursul Dr. Aisha (conferinţă privind încălcările drepturilor omului în Irak, 28 şi 29 septembrie 2005).

“În numele lui Dumnezeu cel Milostiv compasiune

Eu salut aceste făcându-le o parte din exprimarea înaltei mele consideraţii pentru participarea lor pentru a descoperi un adevăr pe care mulţi nu îndrăznesc şi detestat în special pentru a vedea. Încălcări ale drepturilor omului suferite de către poporul irakian, femei, bărbaţi, oameni de ştiinţă şi întreaga civilizaţie a atins apogeul, prin demolarea lăcaşurilor de cult şi profanarea Sfintei carte. De memorie nu uita. Omenirea nu poate ignora această crimă oribilă, care a văzut o persoană în vârstă a fost împuşcat în incinta unei moschei din Falluja. perne noastre auzi întotdeauna strigătul nostru asurzitor sora Fatma tipa de la adâncimi de închisoare Abu Ghraib:

Cu toate acestea, îmi exprim uimirea mea de crime şi alte forme de sălbăticie şi de terorism comise de forţele de ocupaţie, aşa cum îmi exprim amărăciunea mea şi nedumerirea mea pentru această tăcere ruşinoasă a instituţiilor, care pretind a apăra drepturile omului, dar să aibă rol real în reducerea la tăcere şi ascunde crimele şi genocid comise în Irak. Într-adevăr, aceste organizaţii sunt de conţinut pentru a zap şi urmaţi drama sângeroasă a fi jucat înainte de ochii noştri, fără a ridica un deget, cu excepţia de a scrie comunicate de presă condamnarea liniştitoare şi denunţarea de exprimare regret. “

“Tată, eşti la fel de pur ca rugăciunea zorii … Tu ai modelat istoria noastră, ne-ai învăţat cum se rupe lanţul de înjosire, şi ai acordat atributele de mândria noastra … Te ai revoltat pentru noi pentru o viaţă mai bună …. “
Aisha Muammar Gaddafi este fiica unui lider mondial Muammar Gaddafi. Născuta în 1977, ea are un doctorat în drept, căsătorita cu 3 copii: Abdessalem Muammar şi Jenna. Nascut intr-o familie de 8 copii. Ea are 6 fraţi, şi anume, Mohamed El Seif Islam, Saadi El Mouatassim, Hannibal şi Khamis şi cea mai tânără sora Hana.

Dr. Aisha este membru al mai multor instituţii naţionale şi internaţionale, inclusiv:
Secretar General al Fundatiei “Waatassimou” pentru caritate.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Proiectului Gaddafi pentru tineret, copii şi o femeie din Africa.
Secretarul general al Uniunii de organizaţii ale societăţii civile.
Preşedinte de onoare al Academiei superioare ale dreptului internaţional şi a drepturilor civile în Irak.
Secretarul general onorific al Uniunii Editorilor libieni.
Secretarul General al Oficiului fata libian.
Secretarul general onorific al Uniunii Juriştilor din Comunitatea Statelor regiunea Sahel-sahariene (CEN-SAD).
Onorific Secretar General al Asociaţiei pentru copii libieni senină.
Onorific secretarul general al Organizaţiei Medicilor din Comunitatea Statelor regiunea Sahel-sahariene (CEN-SAD).
Ea face parte din apărarea colectivă de preşedinte irakian, Saddam Hussein.
Certificatele şi decoraţii acordate Dr. Aisha:

Pret de distins Arabe Femei 2005.
Decorare a Regatului din 2006 Bahrain.
Insigne de onoare de ordinul întâi de către preşedintele Ciad.
Certificat de apreciere şi luarea în considerare de către Preşedintele Republicii Bosnia.
Scutul de Centrul Islamic pentru Ştiinţa în Nobilul Coran, 2006.
Doctorat Honoris Causa acordat de Academia de Energie şi Mediu din Republica Azerbaidjan.
Badge Forum Asociaţia Generală a societăţii civile arabe şi africane 2004.
Patch campanie împotriva SIDA 2008.
Medalion de Excelenta din partea Uniunii Generale a asociaţiilor pentru protecţia persoanelor cu handicap.
Blason din Fondul Internaţional pentru copiii victime ale catastrofei de la Cernobâl din 2005.
Medalia de Onoare al Uniunii Avocaţilor din America Latină.
Stema al Uniunii Naţionale a Femeilor tunisian (UNFT) 2007.
Badge de la Facultatea de Drept, Universitatea din Cairo.
Stema de fată în Sahel şi Sahara membre (CEN-SAD).
Pret de fata libian distins.
Badge a Asociaţiei Femeilor Thai musulmane 2004.
Femeile Patch’s Union din Ucraina 2004.
Badge a Uniunii Generale a Studenţilor arabe, 2007.
Badge a Uniunii Generale a Juriştilor din Comunitatea Statelor regiunea Sahel-sahariene (CEN-SAD) 2003.
Strat de Ministerul Sănătăţii din Niger 2003.

Dr. Aisha Muammar Gaddafi.
––––––-

Allocution de Dr Aïcha à l’occasion de la journée internationale de Hana pour la paix

« Bienvenue à tous

Je vous souhaite la Bienvenue sur notre sol, je souhaite la bienvenue à tous les pacifistes du monde qui se sont associés à cette journée.

Permettez-moi de vous inviter à observer une minute de silence à la mémoire de nos martyrs qui ont été assassinés par les ennemis de la paix… Je me tiens, aujourd’hui, face à cette demeure de la résistance qui a vu mon enfance déchirée, assassinée et où on m’a volé mes jouets et mes rêves.

Depuis une vingtaine d’années, je me suis réveillée, dans cette maison, au son des bombes et des missiles et des cris de mes frères, et je me rappelle de mon père qui scandait d’une voix imperturbable et tonitruante, résonnant dans les coins de la maison : Allahou Akbar Allahou Akbar Allahou Akbar (Dieu est Grand).

La mémoire n’oublie guère et l’Histoire ne s’efface pas. Nous tentons, aujourd’hui, de panser nos plaies et de tendre nos mains à ceux qui se sont associés à nous ce soir pour brandir, ensemble, la bannière de la paix, les slogans de « Oui à la paix, non à la destruction », et propager le dialogue. Nous implorons Dieu que chaque flamme soit une fraicheur salutaire pour tous les plus faibles dans le monde ».

Allocution de la présidente du Comité de direction du Projet kadhafi pour la jeunesse, l’enfance et la femme africaines

« L’initiative humanitaire lancée par le Guide Mouammar Kadhafi (Projet Kadhafi pour la jeunesse, l’enfance et la femme africaines) atteste de la profondeur et de la pertinence de la vision philosophique qui accompagne les préoccupations et aspirations des gens, sans exclusive ni discrimination de race, de sexe, de couleur, de culture ou de religion, son objectif ultime étant de réaliser le développement, la prospérité et le bien-être des peuples du Continent africain.

Ce projet focalise l’attention sur les principales composantes du Continent, à savoir, l’enfant et la femme. En effet, il cible l’enfant à travers l’instauration de fondements et de bases solides pour garantir l’avenir de l’Afrique, en prévision d’un développement et d’une renaissance globales et constantes, durant des générations. Ledit projet s’adresse, également, à la femme africaine, qui représente, à elle seule, la moitié de la société et qui donne naissance et éduque la seconde moitié.

Ce projet vise, par ailleurs, les deux tiers des habitants du continent africain, en l’occurrence, les jeunes, à l’effet d’assurer leur encadrement, moyennant ce projet, afin de leur garantir un avenir prometteur, à travers l’exploitation optimale de leurs énergies latentes, ainsi que de leur résolution et détermination inébranlable à concrétiser La Grande Union africaine. La réussite de ce projet humanitaire et civilisationnel d’envergure implique la mobilisation des potentialités et la conjugaison et la mise à contribution des efforts de l’ensemble des organisations, associations et structures de la société civile, aussi bien à l’échelle nationale et africaine qu’internationale ».

Dr Aïcha Mouammar Kadhafi

Présidente du Comité de direction du Projet Kadhafi pour la Jeunesse, l’Enfance et la Femme Africaines.

Le discours de Dr. Aïcha (conférence sur les violations des droits de l’Homme en Irak, les 28 et 29 septembre 2005).

« Au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux,

Je salue les présents en leur faisant part de ma haute considération pour leur participation à mettre au jour une vérité que beaucoup n’osent pas et n’aimeraient surtout pas voir. Les violations des droits de l’Homme que subit le peuple irakien, femmes, hommes, scientifiques et civilisation entière, ont atteint leur point d’orgue à travers la démolition des lieux de culte et la profanation du Livre sacré. La mémoire n’oublie pas. L’Humanité ne peut passer outre ce crime horrible, qui a vu une personne âgée se faire tirer dessus, dans l’enceinte même d’une mosquée à Falloujah. Nos oreillers entendent toujours ce cri assourdissant de notre sœur Fatma qui hurlait du fond de la prison d’Abou Gharib :

« Waa Mouaâtassimah…nos matrices sont pleines d’enfants illégitimes ».

Autant, j’exprime mon étonnement des tueries et autres sauvageries et formes de terrorisme perpétrées par les forces d’occupation, autant je fais part de mon amertume et de mon ahurissement pour ce silence honteux des institutions, prétendant défendre les droits humains, mais qui n’ont pour véritable rôle que de dissimuler et de faire taire les crimes et les génocides commis en Irak. En effet, ces organisations se contentent de zapper et de suivre le feuilleton sanguinaire qui se joue sous nos yeux, sans bouger le petit doigt, si ce n’est pour rédiger des communiqués lénifiants de condamnation et de dénonciation exprimant les regrets ».

« Père, Tu es aussi pur que la prière de l’Aube… Tu as façonné notre Histoire, tu nous as appris comment briser les chaines de l’indignité, et octroyé les attributs de notre fierté… Tu t’es rebellé pour nous, et tu nous as initié à ne jamais courber l’échine et à nous révolter pour une vie meilleure… ».

Dr Aïcha Mouammar Kadhafi

Aïcha Mouammar Kadhafi est la fille du Leader mondial Mouammar Kadhafi. Née en 1977, elle est docteur en droit, mariée et mère de 3 enfants : Abdessalem, Mouammar et Jenna. Issue d’une fratrie de 8 enfants. Elle a 6 frères, en l’occurrence, Mohamed, Seif El Islam, Saadi, El Mouatassim, Hannibal et khamis et une sœur la benjamine Hana.

Dr. Aïcha est membre de plusieurs institutions nationales et internationales, notamment :
Secrétaire générale de la Fondation « Waatassimou » pour les œuvres caritatives.
Président du Conseil d’administration du Projet Kadhafi pour la Jeunesse, l’Enfance et la Femme Africaines.
Secrétaire générale de l’Union des Organisations de la Société Civile.
Président d’honneur de l’Académie Supérieur du Droit International et des Droits Civiques en Irak.
Secrétaire générale d’honneur de l’Union des Editeurs Libyens.
Secrétaire générale du Bureau de la jeune fille de la Jamahiriya.
Secrétaire générale d’honneur de l’Union de Juristes de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD).
Secrétaire générale d’honneur de l’Association libyenne pour une enfance sereine.
Secrétaire générale d’honneur de l’Organisation des médecins de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD).
Elle a fait partie du collectif de défense du président irakien Saddam Hussein.
Attestations et décorations décernées au Dr. Aicha :

Prix de la Femme Arabe distinguée 2005.
Décoration du Royaume du Bahreïn 2006.
Les insignes d’honneur de premier ordre par le Président Tchadien.
Attestation de remerciements et de considération de la part du Président de la République de Bosnie.
Ecusson du centre islamique pour les Sciences du noble Coran 2006.
Doctorat Honoris Causa décerné par l’Académie de l’Energie et de l’Environnement de la République d’Azerbaïdjan.
Ecusson du Forum général des associations de la société civile arabes et africaines 2004.
Ecusson de la campagne de lutte contre le SIDA 2008.
Médaillon d’excellence de l’Union générale des associations de protection des handicapés.
Blason du Fonds International des enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl 2005.
Médaille d’honneur de l’Union latino-américaine des avocates.
Blason de l’Union nationale de la Femme tunisienne (UNFT) 2007.
Ecusson de la Faculté de droit de l’Université du Caire.
Blason de la jeune fille du Sahel et du Sahara (CEN-SAD).
Prix de la jeune fille libyenne distinguée.
Ecusson de l’association des femmes musulmanes Thaïlandaises 2004.
Ecusson de l’Union féminine ukrainienne 2004.
Ecusson de l’Union Générale des Etudiants Arabes 2007.
Ecusson de l’Union Générale des Juristes de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD) 2003.
Blason du ministère de la Santé du Niger 2003.
الأميرة للسلام أميرة السلام عائشة القذافى

Un comentariu la “Dr. Aisha Gaddafi a scris o carte „Prințesa Păcii” Aïcha Kadhafi Princesse de la Paix – Princess of Peace – الأميرة للسلام أميرة السلام عائشة القذافى “Tată, eşti la fel de pur ca rugăciunea zorii … Tu ai modelat istoria noastră, ne-ai învăţat cum se rupe lanţul de înjosire, şi ai acordat atributele de mândria noastra

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s