Viktor Orban: „Miklós Horthy a fost un om de stat strălucit” hai să vedem cât de strălucit a fost.

B r i e f t e l e g r a m m
Nur Verschlußsache Behandeln
(Offen)
B u d a p e s t, den 30. Juni 1944 – Ankunft: den 3. Juli 1944
Nr. 1838 V. 30. VI. +) bei Inl. II V. S.
In Anschluß an Draht bericht – Nr. 1657 von 13. Juni

I.) Abtransport Juden aus Zone III – planmäßig mit 50.805 abgeschlossen Gesamtziffer aus Zone I-III 340.162

II.) Konzentrierung in Zone IV und Abtransport mit 41.499 plannäß abgeschlossen Gesamtziffer 381.661 fortgang der Aktion ist gesondert mit fernschreiber Nr. 279 – von 27 Juni Nr. 287 von 29. Juni und – Nr. 289 von 30. Juni nach Fuschl Berichtet wurden. Konzentrierung is Zone V (bisher nicht erfaßter Raum westlich der Donau ohne zeitig hat 29. Juni begonnen. Gleichzeitig hat kleinere Sonderaktion in Vorständen von Budapest als Vorbereitungsmaßnahme begonnen. Ferner laufen noch einige kleine Sondertransporte mit politischen und intellektuellen, kinderreichen und Facharbeiter-Juden

Edmund Veesenmayer
110603
–––––-
Scurtă Telegramă
Tratați numai ocluzia
(Deschis )
Budapesta, 30 iunie 1944 – Sosirea: 3 iulie 1944
1838 V. 30. VI. +) în Inl. II V.S
În legătură cu raportul de sârmă – nr. 1657 din 13 iunie

I.) Îndepărtarea evreilor din zona III – a fost finalizată în timp util cu 50.805 total din 340.162 de persoane din zonele I-III

II.) Concentrarea în zona IV și evacuarea cu 41.499 de persoane a fost finalizată conform planificării din totalul de 381.661 de persoane. Continuarea acțiunilor vor fi separate conform telegraful 279 – de la 27 iunie 287 din 29 iunie și – 289 din 30 iunie care este destinată către localitatea Fuschl am See din Austria. Concentrarea în zona V (zona anterioară nerecunoscută la vest de Dunăre a început fără întârziere la 29 iunie. În același timp, o acțiune specială mai mică asupra familiilor cu mulți copii din Budapesta a început ca măsură pregătitoare și există încă câteva mici transporturi speciale cu politicieni, intelectuali și muncitori calificați.

Edmund Veesenmayer
110603
–––––––
Letter Telegram
Treat only occlusion
(Open)
Budapest, June 30, 1944 – Arrival: July 3, 1944
No. 1838 V. 30. VI. +) in Inl. II V. S.
In connection with wire report – No. 1657 of 13 June

I.) Removal of Jews from Zone III – completed on schedule with 50,805 total number from zone I-III 340,162

II.) Concentration in zone IV and evacuation with 41,499 completed as planned Total 381,661 continuation of action is separately with telegraph no. 279 – from 27 June no. 287 of 29 June and – no. 289 of 30 June to Fuschl am See have been reported. Concentration in Zone V (previously unrecognized area west of the Danube began without delay on June 29. At the same time, a smaller special action on the family’s with many children from Budapest has begun as a preparatory measure, and there are still a few small special transports with political and intellectual, large and skilled workers Jews

Edmund Veesenmayer
110603
––––––

De Nicolae Ceauşescu Publicat în General

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s