DE CE CEAUŞESCU L-A „MARGINALIZAT” PE ION ILIESCU?Ion Mihai Pacepa: „În anii 1970, când am avut în subordine U.M. 0920/A, o unitate specială a Departamentului de Informaţii Externe (DIE) ce era însărcinată cu activitatea contrainformativă împotriva URSS, aceasta a depistat şi înregistrat magnetic contactele secrete pe care Ion Ilici Iliescu, atunci secretar al CC al PCR pentru propagandă şi agitaţie, le-a avut cu un membru al unei delegaţii „ideologice” sovietice în vizită la Bucureşti. Acesta i-a spus: „Kremlinul ar fi mai fericit cu tovarăşul Iliescu în fruntea Partidului Comunist Român”.
Ceauşescu, care ştia de la U.M. 0920/A că sovieticul ce l-a contact pe Ion Iliescu venise în România să recruteze aderenţi pentru o lovitură de stat în România, a ascultat de câteva ori banda de magnetofon ce conţinea înregistrarea acestei convorbiri pe care Iliescu, bineînţeles, nu i-o raportase. La scurt timp după aceasta Ceauşescu l-a îndepărtat pe Iliescu din anturajul său apropiat, numindu-l secretar al unui comitet judeţean de partid. Pentru a nu irita Moscova, Ceauşescu l-a păstrat însă membru supleant al Comitetului Politic Executiv, dar a ordonat U.M. 0920/A să-l ţină pe Iliescu în continuă supraveghere. (După ce am părasit România, U.M. 0920/A şi-a schimbat indicativul în U.M. 0110 şi a fost condusă de generalul Victor Neculicioiu.)”
Biografia lui Ion Iliescu este a unui activist de partid dintr-o a doua generaţie. Mai greu decât toate calităţile ce i le-ar fi putut detecta cadriştii, a atârnat în balanţă „originea socială”: părinţi ilegalişti.

Ion Mihai Pacepa:

ORIGINE MAI MULT DECÂT SĂNĂTOASĂ
Tatăl, Alexandru Iliescu
, absolvent al şcolii de arte şi meserii din Olteniţa, aderase în 1931 la programul stângii comuniste cu sincer entuziasm. Şomer fiind, a făcut parte dintre delegaţii celui de-al V-lea Congres al Partidului Comunist din România (PCdR) care s-a ţinut în URSS. A şi rămas după acel congres în „ţara sovietelor” câţiva ani. Când a revenit acasă, şi-a găsit soţia măritată cu altul. Mama adoptivă a viitorului lider FSN, Marioara Iliescu, era şi ea comunistă ilegalistă – membră a sectorului Apărare din PCdR.
Închis în 1939, exclus din partid în chiar vremea când era în detenţie, certat la cuţite cu Gheorghiu-Dej, Alexandru Iliescu n-a apucat să se bucure de zorii „vieţii noi”. A încetat din viaţă, din cauza unui infarct, în august 1945.

ACTIVISTUL „DE BINE”
Ion Iliescu n-a fost niciodată un dizident. A debutat în militantismul stângii politice încă de pe băncile liceului. Din datele care-l predestinau din tinereţe carierei de nomenklaturist reţinem: membru al UTC din august 1944 (avea 14 ani); voluntar în brigada de muncă „Vasile Roaită” în Albania, pe şantierul naţional al căilor ferate (1947), membru al CC al UTM (din 1949), student la Moscova (1950-1954) şi lider al studenţilor români în URSS.

Până a fi preşedinte al Consiliului Naţional al Apelor (1979-1984) nu a avut tangenţe cu profesia de inginer în specialitatea gospodărirea apelor şi ecologie. Fusese într-una înalt activist de partid: lider al tineretului şi diriguitor cu sectoarele propagandei de partid. Trimis de Ceauşescu „să înveţe practica din teren” la Timişoara şi Iaşi, a adăugat capitalului de prestigiu acumulat „la vârf” şi unul de simpatie. Spre deosebire de ceilalţi gravi şi încuiaţi demnitari de partid, Ion Iliescu îşi făcea totdeauna programul de audienţe şi vizite printre oamenii muncii cu zâmbetul de buze. Economia românească îşi trăia, aparent, „vârsta de aur”, iar demnitarul local răspundea direct solicitărilor de apartamente sau butelii. Se întreţinea bucuros cu artişti şi scriitori şi frecventa instituţiile de cultură şi artă.

DE CE L-A „MARGINALIZAT” CEAUŞESCU?
În partidul condus de Ceauşescu nu a existat opoziţie. Singurul gest deschis de frondă l-a făcut Constantin Pârvulescu, de la tribuna Congresului al XII-lea al PCR (1979). Încă membru al CPEx atunci şi al Consiliului de Stat, Ion Iliescu ­ ca oricare dintre ceilalţi activişti cu funcţii de răspundere ­ nu i s-a asociat.
Despre Ion Iliescu mersese vestea însă că este „marginalizat” de Ceauşescu. Din mărturiile celorlalţi foşti lideri comunişti şi declaraţiile lui Ion Iliescu, putem doar deduce motivele întreruperii ascensiunii sale politice.

Menţionăm în primul rand că, potrivit cutumelor de partid, „marginalizarea” nu putea fi vreodată imputată forurilor superioare. A fi „la dispoziţia partidului” şi a-ţi face datoria oriunde eşti trimis de „organul superior” erau axiome ale activiştilor comunişti. Iar „principiul rotaţiei cadrelor” practicat de Ceauşescu permitea, fără drept de apel, orice rocadă în partid.

Ce-l deranjase pe Ceauşescu la Iliescu, care contase, până în 1971, a fi un „protejat” de-al său? În termenii vremii, i s-ar fi putut reproşa „stilul de muncă”. Ceea ce de altfel a şi făcut Ceauşescu, criticându-l în şedinţa de după vizita, din 1971, în ţările asiatice pentru calitatea materialelor întocmite. Căci „a fi popular”, cu excepţia liderului suprem în partid, era pe-atunci un „păcat”.

Reformele lui Gorbaciov au făcut să se vorbească şi mai mult de Ion Iliescu. „Activistul luminat” cu altă pregătire decât şcolile de partid, susţinerea pe care se bănuia a o avea de la liderul Kremlinului în calitate de fost coleg de studenţie moscovită şi charisma incontestabilă au alimentat zvonurile că tocmai directorul Editurii Tehnice este succesorul lui Ceauşescu.

DE CE-L URMĂREA SECURITATEA?
Toţi şopteau, iar cei care lucrau în „Casa Scînteii” vedeau în 1989 că Iliescu era urmărit de Securitate. Cum dosarul de urmărire întocmit pentru Ion Iliescu „a dispărut în revoluţie”, nu putem decât cita sursele din interiorul instituţiei. Astfel, generalul Aurel I. Rogojan, fostul şef de Cabinet al generalului Iulian Vlad, scrie în cartea sa „1989. Dintr-o iarnă în alta… România în resorturile secrete ale istoriei” (Editura Proema, 2009), următoarele: „Ion Iliescu era menţionat public ca posibil succesor al lui Nicolae Ceausescu într-o ediţie specială «Who is Who» pentru România ­ editată în 1989 în R.F. Germania, de Juliusz Stroyanowski ­ în care la poziţia „519, Ion Iliescu”, se menţiona: „(…) În septembrie 1987, într-un articol de o pagină publicat în săptămânalul Uniunii Scriitorilor din România ­ «România Literară» ­ a cerut o mai mare libertate a informaţiei şi schimbări în relaţiile sociale şi politice în scopul învingerii inerţiei şi alienării. Se zvoneşte că Iliescu ar fi alesul lui Gorbaciov la succesiunea P.C.R.”.

Cu mai mulţi ani în urmă însă, când era prim-secretar al Comitetului Judeţean Iaşi al P.C.R., Ion Iliescu a înconjurat de câteva ori Copoul, purtând o lungă convorbire cu academicianul Cristofor Simionescu. Acesta, entuziasmat, s-a confesat laudativ că a avut marele privilegiu de a avea o convorbire remarcabilă cu primul-secretar, în care el îl intuieşte pe viitorul preşedinte al României. Comentariul a ajuns la urechile Elenei Ceauşescu. Ori de câte ori se punea pe undeva problema unei alternative la Ceauşescu, existau şi «suspecţii de serviciu». „Ion Iliescu a fost cel mai longeviv şi norocos dintre ei.”

OMUL POTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT
Ce-a contat în afirmarea lui Iliescu ca lider incontestabil al FSN? Carismaticul succesor al lui Ceauşescu era în decembrie 1989 un nod de „relaţii clientelare pe baza propriei persoane”, a scris politogul Anneli Ute Gabanyi. Prin persoana sa reprezenta elitele vremii, a argumentat cercetătoarea, deoarece Ion Iliescu reprezenta:
1. Relaţiile reprezentanţilor şi urmaşilor comuniştilor ilegalişti din 1922-1944 (şi tatăl, şi mama sa adoptivă fuseseră ilegalişti);
2. Relaţiile dintre foştii studenţi în facultăţile moscovite (în perioada 1950-1953 fusese student la Institutul de Energetică din capitala sovietică şi lider al studenţilor români din URSS);
3. Relaţiile din organizaţia tineretului comunist (1957-1971 a fost prim-secretar al UTC);
4. Relaţiile dintre activiştii de vârf ai partidului (februarie-iulie 1971, secretar al CC al PCR cu propaganda);
5. Relaţiile la nivelul Timişoarei şi Iaşului (1971-1974, secretar cu propaganda în judeţul Timiş, 1974-1979, prim-secretar la Iaşi);
6. Relaţiile dintre tehnocraţi (1979-1984, directorul Consiliului Naţional al Apelor);
7. Relaţiile dintre oamenii de cultură (1984-1989 directorul Editurii Tehnice, cu sediul în Casa Scânteii; în calitate de şef judeţean sau naţional al propagandei avusese în subordine ideologică scriitorii, oamenii de cultură şi artă, ca şi pe cei din învăţământ).

Adevarul trebuie stiut, vinovatii trebuie pedepsiti! Apelul societatii civile din Romania

S c r i s o a r e   d e s c h i s a

Presedintelui Romaniei Traian Basescu

Primului ministru Emil Boc

Ministrului Justitiei Catalin Predoiu

Procurorului General Laura Codruta Kovesi

La 20 de ani de la Revoluţie nu se cunoaşte adevarul despre evenimentele acelor zile şi despre autorii crimelor. Este o realitate dureroasă ce nu poate fi ocolită şi care trebuie confruntată neîntârizat, cu voinţă, curaj şi onestitate. Lacătul totalitar pus pe documente trebuie sfărâmat. Este o chestiune presantă pentru sănătatea democraţiei româneşti. Ne adresăm dvs în condiţiile în care, în urma alegerilor parlamentare şi prezidenţiale, întreaga putere de decizie şi acţiune se află în mâinile dvs. Deşi mai sunt doi ani şi jumătate până la prescrierea faptelor de omor din timpul Revoluţiei, anchetele din dosarele aflate la Parchetul General trenează şi documentele din aceste dosare nu sunt accesibile -contrar dispoziţiei CEDO- nefiind desecretizate în totalitate. Dincolo de procedura din faţa CEDO şi de soluţiile juridice, este nevoie ca opinia publică din România să afle adevărul despre cei care au ordonat uciderea a peste 1000 de oameni in decembrie 1989 şi despre cei care au executat acest ordin.

Domnule Preşedinte, Domnule Prim-ministru, aţi câştigat alegerile vorbind şi despre necesitatea reformării statului. Credeţi că o astfel de reformă poate avea loc în condiţiile în care istoria recentă rămâne neelucidată, vinovaţii nepedepsiţi şi adevărul neştiut? Credeţi că este posibilă vreo reformă, orice reformă, fără ca Justiţia să se pronunţe asupra crimelor şi vinovăţiilor trecutului? Dacă da, este mai bine sa spuneţi clar opiniei publice acest lucru, iar dacă nu, trebuie să vă puneţi în acord vorbele cu faptele.

Gelu Voican Voiculescu : Procurorii au aflat acolo pentru ce au fost chemaţi. Ei se aşteptau să judece nişte simpli terorişti. „Noi n-am omorât decât doi oameni”,

35 comentarii la “DE CE CEAUŞESCU L-A „MARGINALIZAT” PE ION ILIESCU?

 1. Ion Iliescu a fost ca si Ceausescu un mafiot comunist bine antrenat in ale oprimarii prin violenta. Ceausescu a ordonat ucideri in masa, Iliescu a instigat la violenta, vezi mineriadele. Ar trebui judecat asa cum nu trebuie iertati asociatii sai.
  Acest om hidos este inca in spatele politicii din Romania. Basescu a fost suspendat datorita acestui magraon bolshevik.

  Apreciază

 2. Ramona,
  asa este toti erau membrii de partid, dar Iliescu a „slujit” sistemul opresiv ba chiar si-a cenzurat prietenii sau tovarasii care sufocau poporul roman, ca dupa aia sa vii dupa o revolta populara si sa dai o lovitura de stat sprijinita de armata si Stanculescu, Iliescu a profitat de revolutie ca sa se razbuna pe Ceausescu care a intinat comunismul, vorbele lui iliescu.
  Eu nu fac politica eu fac istorie la rece. Iliescu a trait intr-o atmosfera inchisa si izolata nu avea habar cum sa manance democratia.

  Apreciază

 3. Te-am citit şi ieri pe aici Ovi :). De obicei trec fără să fac mare valuri…când pot, recunosc :D.

  Însă, citind şi recitind comentariile îmi vine să te întreb dacă m-ai chemat aici pentru a intra în polemică şi cu mine ca şi cu ceilalţi?

  Eu nu mă dau „în politică” prea mult deoarece până nu demult, când a ajuns de mi-a stat în gât…, nu m-a preocupat şi ca atare nu sunt documentată.

  Totuşi… am să vorbesc din istoria trăită şi văzută de mine. Şi eu am trăit câţiva anişori pe vremea lui Ceauşescu şi să ştii că uneori mă ia cu nostalgie.
  Eu sunt omul care vede întotdeauna şi partea plină a paharului nu doar pe cea goală!

  Dacă vrei să ştii care sunt părerile mele de rău…le putem discuta :).

  De aici şi întrebarea simplă: chiar dacă ar fi Iliescu aşa cum l-ai prezentat aici – un mare comunist…(comunism pe care îl au şi alţii în sânge chiar dacă pe ei SRI nu îi va scoate niciodată în faţă dat fiind cum merge treaba…) care ar fi problema?

  Care ar fi problema dacă mâine am descoperi că mai mult de 80% dintre români au fost comunişti?
  Eu nu văd nimic de blamat în această etichetă! Am fost şi…? Situaţia actuală ţi se pare mai roz? Mie personal, nu!
  Atunci omul nu avea libertatea de exprimare, acum se poate şterge la fund cu ea (scuzată să îmi fie exprimarea), pentru că tot nu este luat în seamă. Atunci oamenii aveau bani, dar nu aveau pe ce să îi cheltuie în ultimii ani, dar acum au pe ce şi stau şi se uită la vitrine…lipsiţi de vlagă şi plini de frustrări şi sărăcie!!!

  Dacă, Domnul Iliescu a fost comunist, dacă a fost pe lângă Ceauşescu şi a ştiut manipula toată situaţia în favoarea sa şi a viziunilor sale, cu atât mai mult merită toată stima noastră pentru inteligenţa şi diplomaţia de care a dat dovadă!
  Nu a fost singurul ministru a lui Ceauşescu şi nici singurul care a fost în preajma sa, dar a fost singurul care a reuşit ceea ce a reuşit.
  Şi, chiar şi aşa…dacă nu el a ost cel care a manipulat totul în favoarea sa şi s-a aflat la locul potrivit şi la timpul potrivit…iarăşi merită toată stima!

  Apoi, dacă este să vorbim d.p.d.v. istoric… am vedea că peste tot în lume, în toate epocile, de când s-a înfiinţat puterea mai mereu aşa a stat treaba.
  Fraţii, unchii, bunicii, taţii au fost obligaţi să abdice, au fost exilaţi sau ucişi pentru tron…!
  Lupta pentru putere a existat şi pe vremea dacilor! Nu cine a luat tronul este important ci felul în care a fost gestionat! Oricum, faţă de Băsescu şi de foarte mulţi oameni politici, Ion Iliescu mi se pare un politician şi om de mare clasă politică. Este diplomat, iar ca preşedinte este foarte important să ai această calitate deoarece reprezinţi o ţară întreagă!
  Bineînţeles că unii din afară l-au primit şi privit cu scepticism, dar nu înţeleg la ce s-au aşteptat atunci când România făcea schimbări atât de noi şi fragile pentru ea?!
  De unde să fi pus noi un democrat 100% atunci când ţara ieşea de sub atât de mulţi ani de comunism???

  Uneltiri pentru tron au existat de când lumea şi pământul…nu Iliescu a inventat istoria, el poate a schimbat-o – chiar dacă la unii le place au ba… aşa stă treaba!

  O seară bună îţi doresc!

  Apreciază

 4. N.I.d.C.,
  stai asa cand a fost scandalul nuica porno de la Chisinau intr-o zi m-au vizitat nu 1000 ci 10,000.

  mi-au dat bani si mi-au zis sa nu-mi arunc votul la gunoi ba si un calendar cu maici dar si cu iliescu..

  Apreciază

 5. ghitabizonu,
  Eu nu sunt „criminal” ca Ion Iliescu, care l-a tradat pe Ceausescu si l-a asisanat numai pentru ca clanul Ceausescu a intinat comunismul.
  vrei sa vezi video ? comunismul stintiific nobil”?????

  Apreciază

 6. Ce-i copilas ti-e dor de tac-tu ce la Ghencea zace ( ori se bucara de multe, prea multe gigacalorii gratuite ?!) . Ia zi o sa meri cu flori la mormatu lu Codoi ?! Sa plangi nietl dupa idolii tai ?!

  Apreciază

 7. Sibilia, inca un pic o sa-mi spui ca Iliescu nu a fost comunist si ca Ana Pauker nu l-a ajutat ca sa studieze la Moscova (mama adoptiva a lui Iliescu a fost servitoare Anei Pauker) asa cum a si recunoscut Iliescu intr-un interviu la Cotidianul. Dar nici macar nu a fost ministrul tineretului desemnat de Ceausescu, inca ceva Elena Ceausescu il ducea pe micul Iliescu de mina in vizitele la puscarie ca sa-si vada tata Alexandru. (vezi articolul la ZIUA)

  Apreciază

 8. Nu agrez şi nu accept din partea ta un asemenea ton, Ovidiu, eu nu l-am folosit, nu am de ce să mă zburlesc, tu, de ce te sburleşti astfel ? Opiniile contradictorii nu-ţi sunt pe plac, k, mă pot abţine să mai comentez în spaţiul tău, civilizat.
  Pe de altă parte, cum poţi tu să-ţi argumentezi, dovedeşti Obiectivitatea… ?!
  Trebuie să recunoşti că NU eşti nici obiectiv nici imparţial, nerecunoscnd că Unicul Politician Autentic rămâne Ion Iliescu şi… curând altul nu se naşte…
  numai bine, Ovidiu,
  Sibilla

  Apreciază

 9. Sibilia, tu nu poti sa fii obiectiva atat timp cat esti un admirator infocat dupa Iliescu, tu ma apuci intodeauna dupa ce-i raspund, dar diferenta dintre noi nu e mare.
  ILIESCU A FOST MINISTRUL LUI CEAUSESCU SI UN MARE COMUNIST !

  Apreciază

 10. Plano10,
  Ceausescu nu era comunist chiar a si zis Iliescu, era un om apreciat in Statele Unite, dar si in Occident, Ceausescu a dus o politica independenta, era un geniu in domeniul extern.
  O mare diferenta intre Ceausescu si Iliescu nu vad, situatia putea sa fie si invers, sunt convins ca si Ceausescu se adapta. Despre PDL ai dreptate.
  Asa ceva nu exista cum spui tu „Comunisti nationalisti” Ceausescu era un dictator nationalist.
  Eu nu am nimic impotriva lui Iliescu doar felul cum a gestionat si cum a infiintat un tribunal ilegal, vezi la mine mai jos un document in care statul american a cerut public ca Ceausescu sa nu fie judecat dar n-au apucat pentru ca a fost prea tarziu in 25 dimineata a fost memorandul pregatit, iar ambasadotul american de la Bucuresti nu a mai dat-o, dar exista in arhive. dar vezi si un video documentar.
  Iliescu a gestionat groaznic.

  Apreciază

 11. @Ovidiu
  Comentariul tau spune mai mult decat vrei tu sa arati.
  M-am convins tot mai mult ca nostalgicii comunismului internationalist il critica pe Ceausescu , dar si pe Iliescu, iar comunistii nationalisti vopsiti in anticomunisti il critica tot pe Iliescu… dar ii gasesc scuze lui Ceausescu.
  Ei , cei din urma, formeaza grosul electoratului partidului prezidential si nu mai au mult pana cand vor nega… ba chiar vor condamna Revolutia din 1989.

  Apreciază

 12. Pingback: Cine cîntă acolo? « Cuib de mitralieră

 13. Plano10,
  eu nu regret rasturnarea lui Ceausescu, dar nu in felul cum a fost, totusi a condus Romania timp de 24 de ani, Ceausescu a infiintat postul de PRESEDINTE. Am demonstrat pe un alt blog ca Ceausescu nu a dat ordin de a trage nu in Timisoara si nici macar in Bucuresti, chiar la proces a mentionat ca se poate dovedi prin stenograme teleconferinte.
  Daca Generalul Coman a dat ordin sa se traga cand Ceausescu era in Iran si dezinformat total adica mintit de toti si de armata si de securitate. Nu uita ca Ceausescu a dezvoltat Romania din toate punctele de vedere, asta ca a gresit cu datoriile este oalta opera nu pentru asta trebuia lichidat.
  A fost lovitura de stat asa cum a si confirmat Generalul Stanculescu, si Iulian Vlad.
  Vorbesti de alegeri libere ? hai sa fim seriosi, nu avea contracandidati seriosi iar romanii votau ca pe timpul comunismului.
  Romania a intrat in NATO si datorita lui Ceausescu.

  Statele Unite al Americi, in ziua de 24 au vrut sa comunice ca SUA este impotriva procesului extraordinar care de fapt era ilegal semnat de Iliescu.
  Da, Ceausescu era NATIONALIST si nu comunist el a folosit comunismul asta il doare pe Iliescu, de ce a acceptat sa fie Ministru in 1969 ?

  Ceausescu putea sa fie si un presedinte democrat daca nu era mintit de partid,securitate, si de armata de unde culegea informatiile.
  Vezi aici cine era Ion Iliescu
  „Un document surprinzator arata natura relatiei dintre Ion Iliescu si Nicolae Ceausescu, in urma cu aproape jumatate de secol. Desi a pretins ca a fost un „rebel” al nomenclaturii comuniste, Iliescu si-a inceput cariera in partid cu o atitudine disciplinata si dornica de a executa ordinele lui Ceausescu, chiar daca asta insemna exmatricularea unor studenti.

  Pe vremea cand era seful UASCR (Uniunea Asociatiilor Studentilor Comunisti din Romania), Iliescu se mandrea cu eliminarea „elementelor” potrivnice partidului, combatea jazzul imperialist si isi facea „mea culpa” in fata lui Ceausescu pentru „taraganeala” in indeplinirea sarcinilor de partid.

  O stenograma a unei plenare a Biroului Politic al Partidului Muncitoresc Roman (precursorul PCR) din 1958, descoperita de cercetatorii Comisiei Tismaneanu, il arata pe Iliescu in plin avant de a-si demonstra eficienta in fata lui Ceausescu, la acea vreme membru in Comitetul Central.

  Indignat de „firea impulsiva si guraliva” a unui student la Filosofie, vinovat de propagarea „ideilor straine”, Iliescu il informa pe Ceausescu ca a reusit destul de greu sa-l exmatriculeze pe „turbulent”: „Noi nu am reusit sa-l scoatem decat la interventia Comitetului Central”.

  Documentul arata si cum Ion Iliescu se plangea de faptul ca nu a primit informatii in legatura cu „manifestarile unor profesori” de la Facultatea de Istorie si Stiinte Juridice. „Aceasta se datoreste muncii politice slabe desfasurate de noi datorita lipsei ca nu muncim concret cu studentii”, ii spunea Iliescu lui Ceausescu.”

  Apreciază

 14. @Ovidiu
  Iliescu are onoarea sa fie criticat si de stangisti, cei care regreta rasturnarea regimului Ceausescu, si de cei de dreapta care si acum simt frustrarea ca din cauza popularitatii lui Iliescu n-au avut mult timp, pana in 1997, acces la puterea postcomunista.
  Prin alegeri libere a ajuns si dreapta la putere si n-a rupt gura targului.Dimpotriva!
  Nu poti sa negi ca si prin contributia lui Iliescu si a partidului pe care el l-a creat Romania a pornit pe o cale democratica cu finalitate intrarea in NATO si UE.
  Crezi ca militantii revolutionari aveau si competentele necesare unei bune administrari a Romaniei?

  Apreciază

 15. Plano10,
  Nu stiu daca ai citit interviul cu generalul Militaru din 1991, dar a povestit detaliat cum au pus la cale un program de al ucide pe Ceausescu inca in 1978, aceasta grupa Militaru, Walter Roman, Iliescu,Virgil Magureanu, colaborau cu niste asa-zisi tradatorii lui Ceausescu ca sa-l elimine de la putere chiar si Ion Iliescu a confirmat aceste intalniri conspirative impotriva lui Ceausescu dar nici vorba de o schimbare de sistem ci Lovitura de stat. Eu zic ca Iliescu a dorit doar puterea, era cunoscut in cerc, „crema” asa a fost recunoscut de Stanculescu FSN..
  Sunt convins ca un comuist adevarat care a si dovedit-o nu-si poate schimba principiul, gandirea. Normal ca poporul voia democratie n-avea cum sa-si faca de cap.
  Eu sunt convins ca daca Ceausescu nu ar fi fost tradat de armata securitate, predea puterea sau era linsat dar multi revolutionari care au patruns in CC, au povestit cat de civilizat sau purtat toti revolutionari deci imi este greu sa cred ca ar fi fost linsat poate era o colaborare.
  Dupa 22 decenbrie a fost vorba de diversiune si manipularea poporului (vezi documente, martori la Adevarul ro, dar si o declartia generalului Stanculescu) ca sa-l omoare pe Ceausescu.
  Daca adevaratii revolutionari ar prelua puterea poate ar fi fost mai bine decat noii comunisti.

  Apreciază

 16. @Ovidiu.
  Fraza ta nu are logica, in schimb are o puternica incarcatura propagandistica.
  Este normal ca l-a tradat pe Ceausescu ca altfel nu l-ar fi dat pe mana plutonului de executie.
  Ai putea sa-l mai acuzi ca a facut-o doar pentru ca Ceausescu ar fi intinat comunismul doar daca evolutiile politice din Romania ar fi dus la consolidarea unui regim comunist.
  Or, ce avem acum? Cel mai salbatec capitalism!

  Apreciază

 17. @Ovidiu
  Tu ai o obsesie in comentarii: Ion Iliescu
  Iliescu n-a fost in esalonul 2 al perioadei Ceausescu. A fost un comunist de prim rang, daca a detinut demnitatile de ministru si secretar cu propaganda.
  El nu a fost un dizident comunist, nici nu pretinde asta, ci un oponent al autoritarismului si cultului personalitatii lui Ceausescu.
  Important este ca in cursul evenimentelor din 1989, prin notorietatea de oponent al lui Ceausescu, Ion Iliescu a fost o speranta in democratizarea tarii, confirmata prin alegerile din 1990.
  Istoria va consemna sec:
  Revolta populatiei din Bucuresti l-a obligat pe Ceausescu sa paraseasca puterea. Conducerea tarii a fost preluata de un Consiliu Provizoriu de Salvare Nationala condus de Ion Iliescu. Acest organism a avut in principal atributiile de a administra temporar Romania si de a organiza alegeri libere si democratice.
  Restul este politica ieftina, Ovidiule.

  Apreciază

 18. @Ovidiu: nu prea inteleg ce ai vrut sa demonstrezi cu aceasta postare, Iliescu a cunoscut dizgratia ceausista dupa vizita preaiubituui in Coreea de Nord, unde l-a insotit. Iliescu si-a exprimat rezervele fata de „modelul” Kim Ir Sen, pe care Ceausescu l-a adoptat in dezvoltarea cultului personalitati, motiv pentru care decembrie ’89 l-a gasit pe functia de director la Editura Tehnica, dupa ce fusese unul din preferatii impuscatului. Nu stiu cati ani ai, dar ideea ca ar putea fi succesorul lui Ceausescu a fost „implementata” la greu romanilor de postul de radio „Europa Libera”. Iliescu a fost obiectiv pentru Securitate, iar Leana inainte de a fi impuscata, cand a auzit cine i-a urmat lu’ barbaxu i-a reprosat ca nu l-a terminat cand a avut ocazia. Nu stiu de ce, dar am ipmresia ca mai aveti putin si veti spune ca Iliescu nici n-a paticipat la evenimentele din decembrie 89, si ca schimbarea a facut-o chiombu’, sau eventual PNL infratit cu PNT, sau de ce nu Majestatea Sa Regele.
  Sa fii iubit,
  marcus
  PS pozele n-au absolut nicio relevanta, televiziunile au prezentat materiale mult mai bune filmate sau fotografii prezentandu-i pe cei doi.

  Apreciază

 19. Dragă Ovidiu,

  Frumoasă fotografie Iliescu-Ceauşescu! Dar NU ARE CUM SĂ FIE din 1949! Iliescu nu are 19 în fotografie! Cred că este, mai degrabă, din1969, pe când Ion Iliescu era Ministrul Tineretului!

  Pot împrumuta şi eu pe blogul meu, bineînţeles cu precizarea sursei, fotografia cu Nicolae Ceauşescu la costum cu vestă şi cu tac de biliard? Este superbă! 🙂

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s